Искане за разкриване на лични данни

Стандартен формуляр за ИСКАНЕ за разкриване на съхраняваните и обработвани от нас Ваши лични данни
Попълнете и изпратете настоящия формуляр ако желаете да Ви разкрием кои Ваши лични данни съхраняваме и с каква цел на e-mail: info@azmedica.bg

До: А-Зет Медика България ООД
1202 София, ул. Поп Богомил 23, офис 7

С настоящото предявявам искане да ми разкриете кои мои лични данни съхранявате и обработвате и с каква цел:

Име на потребителя:
Адрес на потребителя
Е-mail:
Телефон:
Дата:
Подпис (само в случай, че уведомлението е на хартия)

Зареждане...